Vítejte na stránkách obce Obec Senice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29.1.2014 od 20.00 hodin

obrázek nenalezen
  • začíná ve středu 22. 1. 21:24 končí ve středu 29. 1. 21:20

Zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29.1.2014 od 20.00 hodin v úřadovně OÚ Senice.
Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatelů zápisu, 2) Kontrola plnění usnesení, 3) Rozpočtové opatření č. 3/2013, 4) Roční závěrka za rok 2013, 5) Inventarizace majetku k 31.12.2013, 6) Veřejně prospěšné práce v roce 2014, 7) Kanalizace a ČOV Senice, 8) Žádosti a různé, 9) Diskuse