Vítejte na stránkách obce Obec Senice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Něco málo z minulosti:

Historie sahá až do 13. století, z té doby jsou první zmínky o tvrzi a osadě, založené na břehu rybníka Vyhlíd.V roce 1579 byla založena celá soustava rybníků při západní straně nynějších Senic. Největší z nich byl rybník Blato, který převyšoval výměrou o jednu třetinu rybník Rožmberk.

 V 19. století k Senicím patřila obec Ostrov a dvůr Blato. V roce 1868 byla postavena evangelická škola, v současné době Obecní úřad. Evangelický hřbitov pro obce Senice, Srbce a Ostrov vznikl v roce 1896. V letech 18771922 byl starosta obce Alois Váňa, který se významě zasloužil o její rozvoj. Mimo jiných byla tou dobou na budově obecního úřadu odhalena pamětní deska padlým v 1. světové válce.

29. prosince 1941 poblíž Senic seskočili parašutisté, kteří se podíleli svou odbojovou činností na přípravách a posléze i provedení atentátu na R. Heydricha. 16. června 1968 jim byl odhalen pomník a dodnes se k tomuto datu slaví pouť.

V roce 2012, k 70 výročí atentátu na R. Heydricha, byl odhalen pomník nový, na kterém byly opraveny nepřesné údaje z pomníku původního. Odhalení pomníku bylo pro obec velkou událostí,  které se zúčastnili také vysocí představitelé státu a veřejného života jako předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Šťech,  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová nebo Dominik kardinál Duka.

Od této doby si již každoročně připomínáme hrdinství odbojářů vzpomínkovou akcí.

publikováno: 8. 1. 2024 17:44, OI Developer

Novinky z obce

Silver A 2024

publikováno: 27. 6. 2024

  • Alena Krajská

Galerie

publikováno: 27. 6. 2024

Školkový sboreček

Bavíme se zpěvem

Sboreček výběrový kroužek, který navštěvuje přibližně 25 dětí z celé mateřské školy. Tedy není limitován určitým věkem. Dle sluchové analýzy, koncem září učitelky z jednotlivých tříd vyberou talentované děti, se zájmem o tuto činnost a poté se jednou týdně schází. Samotnému zpěvu v hodině předchází hlasová a dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmické hříčky. Písně rozmanitého repertoáru se děti učí doprovázet na rytmické nástroje a hrou na tělo.

Současnost obce Senice

publikováno: 10. 4. 2024

Senice jsou malá, malebná ale moderní obec ve Středních Čechách. Obec se nachází 10 km od lázeňského města Poděbrady a 50 km, většinou po dálnici D11, to máme do Prahy na Černý Most. Obě tato místa jsou ze Senic dostupná přímou autubusovou linkou několikrát denně, od roku 2021 spojuje Senice s okolím také pražská integrovaná oprava.

Dětský maškarní karneval

publikováno: 8. 4. 2024,

  • začíná v sobotu 13. 4. 14:00 - končí v
  • Herna - TJ Rekrea

Dětský maškarní karneval

)