O naší obci

hist01_nahled

Senice jsou malá, malebná ale moderní obec ve Středních Čechách.  Historie sahá až do 13 století, z té doby jsou první zmínky o tvrzi a osadě, založené na břehu rybníka Vvhlíd.  Obec se nachází 10 km od lázeňského města Poděbrady a 50 km, většinou po dálnici D11, to máme do Prahy na Černý Most.  Obě tato místa jsou ze Senic dostupná přímou autubusovou likou několikrát denně.

Obec je plynofikovaná, napojená na poděbradyský vodovodní řád, od roku 2015 zde funguje kanajizace a ČOV. Pro veřejnost slouží  prodejna potravin, motorest a čerpací stanice pohonných hmot.

Občané, sdružení ve spolku PeLaSe, si od roku 2005 budují vlastní internetovou sít a vzdělávácí středisko, o kulturní a sportovní vyžití se strají občané sdruženi do spoku TJ REKREA Senice. 

V obci působí také několik podniků a firem. Mimo již zmíněných potravin pana Machka, motorestu pana Turbáky a čerpací stanice Mikšovský s.r.o. jsou zde zemědělské podniky. Největším, a to nejen zemědělským,  je  AGD Senice a.s. které hospodařící na více jak 1000 ha zemědělské půdy, komě rostlinné provádí také živočišnou výrobua a dále vlastní technikou poskytuje slžby v oblasti dopravy a veškerých zemědělských činnostech rostlinářského charakteru. Dalším zemědělcem je Jiří Váňa, provozovatel rodinné farmy se specializací na výkrm brojlerových kuřat. Dále zde sídlí J + J závlahové systémy, s.r.o. , Lukáš Machek – finanční konzultant a poradce, Václav Nádvorník – sádrokartonářské práce, Dana Chytilová – pedikůra a masérské služby a další živnostníci.

A nyní něco málo z historie

Tvrz i osada byly založeny ve 13. století na břehu rybníka „Vyhlíd“. V roce 1579 byla založepa184509_nahledna celá soustava rybníků při západní straně nynějších Senic. Největší z nich byl rybník Blato, který převyšoval výměrou o jednu třetinu rybník Rožmberk. V 19. století k Senicím patřila obec Ostrov a dvůr Blato. V roce 1868 byla postavena evangelická škola, v současné době Obecní úřad. Evangelický hřbitov pro obce Senice, Srbce a Ostrov vznikl v roce 1896. V letech 1877 až 1922 byl starostou obce Alois Váňa, který se významě zasloužil o její rozvoj. Mimo jiných byla tou dobou na budově obecního úřadu odhalena pamětní deska padlým v 1. světové válce.

29. prosince 1941 poblíž Senic seskočili parašutisté, kteří vykonali atentát na R. Heydricha. 16. června 1968 jim byl odhalen pomník apa184508_nahled dodnes se k tomuto datu slaví pouť.