Parcely

Stavební parcely

Obec Senice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,

Záměr prodat nemovitosti – pozemky za účelem výstavby rodinných domů v k. ú. Senice.

Jedná se o 14 pozemků určených k výstavbě rodinných domů, které se skládají z níže uvedených parcelních čísel a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk.

Pozemky se nachází v klidné části obce Senice. Na pozemek budou přivedeny inženýrské sítě elektřina, vodovod, plynovod, tlaková kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace.

Velikosti parcel a další info

 • Pozemek 1: p.č. 55/5 OBSAZENO
 • Pozemek 2: p.č. 55/6 OBSAZENO
 • Pozemek 3: p.č. 55/7 OBSAZENO
 • Pozemek 4: p.č. 55/8 o výměře 918m2 volný
 • Pozemek 5: p.č. 55/9 o výměře 952 m2 volný
 • Pozemek 6: p.č. 55/10 OBSAZENO
 • Pozemek 7: p.č. 55/11 OBSAZENO
 • Pozemek 8: p.č. 55/12 OBSAZENO
 • Pozemek 9: p.č. 55/13 o výměře 947 m2 volný
 • Pozemek 10: p.č. 55/14 o výměře 893 m2 volný
 • Pozemek 11: p.č. 55/15 OBSAZENO
 • Pozemek 12: p.č. 55/16 OBSAZENO
 • Pozemek 13:p.č. 55/17 OBSAZENO
 • Pozemek 14: p.č. 55/18 OBSAZENO

Minimální stanovená cena: 2 450,00 Kč/m2 včetně DPH 21%

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Senice dne 8.2.2023 pod usnesením č.3/3/2023.
Účelem je vytvoření možnosti bydlení pro mladé rodiny s dětmi a nastupující generaci a zabránit tak odchodu z obce z důvodu nemožnosti bydlení v obci.

 • Rodinný dům musí být zkolaudován do pěti let od vydání stavebního povolení.
 • Rozšíření počtu obyvatel v obci, z tohoto důvodu musí být zřízen trvalý pobyt všech osob v místě nemovitosti do pěti let od jejího pořízení.
 • Pozemek bude odprodán pouze fyzické osobě ke stavbě rodinného domu.
 • Zakoupený pozemek na výstavbu rodinného domu nelze prodat třetí osobě.
 1. Zájemci o koupi pozemku musí uvést do žádosti své osobní a kontaktní údaje-jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, emailovou adresu a telefonní číslo. Do žádosti je možno uvést číslo pozemku dle přiloženého situačního nákresu.
 2. Zájemci mohou k tomuto záměru podat své žádosti na podatelnu Obecního úřadu Senice nebo písemně zaslat na adresu Obecní úřad Senice, Hlavní 25, 290 01 Poděbrady, nebo elektronicky na e-mail: obec©senice.cz.
 3. Prohlídka pozemků je možná pouze ve středu od 15 do 17 hodin, ideálně po předchozí telefonické domluvě na mobil: 602 225 255.
  Případné další informace podá Obecní úřad Senice, Václav Novák, starosta obce, telelefon 602 225 255.
Přejít nahoru