Soutěž u příležitosti Vzpomínkové akce SILVER A konané dne 22.6.2019