Dokumenty ke stažení

Volby 2017 - výsledky v naší obci

Publikováno před čtyřmi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 73x.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 83x.

Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 110x.

Sběr nebezpečného odpadu 30.9.2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 103x.

Volby 2017 - informace o sídle volebního okrsku.

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 163x.

Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/32

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 115x.

Pozvánka na veřejné zasedání OU Senice dne 9.8.2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 115x.

Obecní zastupitelstvo

Publikováno před pěti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 173x.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Publikováno před pěti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 176x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 187x.

Hromadný sběr odpadů 22.4.2017

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 280x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 378x.

Cena stočného 2017

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 743x.

Výsledky voleb 2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 368x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2016.

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 390x.

Výzva k podání nabídky

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 522x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 544x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2016 od 20:00 hodin.

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 426x.

Zasedání obecního zastupitelstva 18.5.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 510x.

Sběr odpadu 23.4.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 611x.

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nmovitostí - neznámý vlastník.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 693x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.2.2016 od 20:00 hodin

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 524x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 576x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 523x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 558x.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 612x.

Výzva k podání nabídky na provozování kanalizace a ČOV v obci Senice

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 584x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 499x.

Návrh rozpočtu obce Senice na rok 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 567x.

Zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 607x.

Občanské průkazy, odstávka systému koncem roku

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 533x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 728x.

Veřejné zasedání OU Senice dne 30.9.2015 od 20:00 hodin.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 580x.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 526x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 675x.

Pozvámka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 602x.

Závěrečný účet za rok 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 695x.

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 740x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 722x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 726x.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 716x.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 714x.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 916x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 785x.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 827x.

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 870x.

Záměr prodeje pozemku

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 932x.

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 878x.

Změna č. 1 Územního plánu Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 809x.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 748x.

Informace o plánované rekonstrukci autobusového nádraží v Poděbradech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1236x.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 940x.

Rozhodnutí- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 3651x.

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2079x.

Veřejná nabídka pozemků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2288x.

Zrušení nouzového stavu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2141x.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2515x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2594x.

Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2317x.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2568x.

Rozpočtové opatření č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2447x.

Rozpočtové opatřemí č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2401x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2514x.

Místní poplatky v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2350x.

Schválený rozpočet na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2551x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2590x.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2447x.

Cena vodného a stočného v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2531x.

Daň z nemovitostí 2013-příklady

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2526x.

Informační leták k dani z nemovitostí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2458x.

Daně z nemovitostí - změny od 1.1.2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2559x.

Příloha č. 1 k řádu veřejného pohřebiště Obce Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2559x.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2586x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2014

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2680x.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3214x.

Informace a počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2380x.

Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2449x.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2514x.

Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2495x.

Sběr odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2330x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2382x.

Sbírané druhy nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2507x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2332x.

Rozloučení s prázdninami

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2403x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2432x.

Plakát obce Hradčany

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2292x.

Celkové vyúčtování vodné a stočné za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2591x.

Finanční vypořádání za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2823x.

Výkaz zisku a ztrát

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2725x.

Rozvaha-Bilance

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2737x.

Sestava Fin 2-12M

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2677x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2662x.

Závěrečný účet za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2663x.